– Verden er for stor til å holde seg på én plass, og livet for kort til å holde seg til én ting

foto