Vil punge ut for sanitærbygg: – Mange har nok bare snudd i dodøra

foto