Smittesituasjonen: – Vi forventer at alle tar et personlig ansvar

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan vil ikke innføre lokale tiltak, men ber alle ta et personlig ansvar om en føler seg syk. Foto: Anders Fossum