Patruljen fattet mistanke til en bilfører i morgenrushet - så fikk de han til å ta en spyttprøve