Flytrafikken har eksplodert etter at samfunnet gjenåpnet. Har vi allerede glemt klimakrisa? Flere bedrifter varsler kutt i flyreiser framover. Hvordan vil det påvirke flytrafikken? Og hvordan blir fremtidens luftfart?

Fra onsdag klokka 12.00 kan du følge MN24 og Adresseavisens paneldebatt direkte fra Trondheim lufthavn Værnes, med FNs klimatoppmøte i Glasgow som bakteppe.

Konserndirektør for Teknologi og utvikling i Sparebank 1 SMN, Astrid Undheim, fungerende lufthavndirektør Thomas Wintervold og professor Ingrid Schjølberg stiller i panelet.

Fungerende lufthavndirektør Thomas Wintervold sitter i panelet som skal diskutere hvordan framtidas luftfart blir. Foto: Lars Sørnes