Mannen følte seg uønsket på fest og kjørte av gårde. Det skulle han ikke gjort