Bråket i idrettslaget: Han tar over som leder inntil videre