Her mottar hun Ingrid Aunes minnepris: – Det er en stor ære

Diplomat, hjelpearbeider og skribent Ayesha Wolasmal mottok tirsdag kveld Ingrid Aunes minnepris fra to av styremedlemmene i Ingrid Aunes minnefond, Susanne Kaluza og Birgit Skarstein. Foto: Sissel Moen