Bilist meldte fra til politiet om mindre snøskred på E14