Seks bedrifter kan bli tildelt prikker for brudd på alkoholloven