Ansatte og pasienter blir flyttet til andre klinikker etter funn av bakterie