I tidsrommet mellom klokken 22.30 og 23 lørdag kveld avholdt politiet en promillekontroll på fylkesvegen i Muruvik.

Totalt 51 bilførere ble kontrollert - men det ble ikke gitt noen reaksjoner, opplyser politioverbetjent Eivind Guldseth ved Malvik lensmannskontor.