Det var i mars at politiet knep tre ungdomsskoleelever som hadde drevet med trusler og alvorlig sjikane mot tre av sine lærere via internett. Politiet greidde å spore opp hvilken PC som var brukt og elevene tilsto etter hvert at det var de som sto bak.

E-posten til lærerne var av en slik karakter at politiet satset en del ressurser for å komme til bunns i saken. Politiet lyktes til slutt med å spore hvilken PC e-posten var sendt fra. Ungdommene tilsto da de ble konfrontert med saken av politiet.

To av guttene var under 15 år og den strafferettslige lavalder. For disses del har politiet sendt melding til barnevernet. Tredjemann er over 15 år, og det har vært opp til politimesteren å avgjøre en eventuell påtalemessig reaksjon mot ungdommen.

Og politimesteren har konkludert med at saken henlegges. Begrunnelsen er at «allmennpreventive hensyn ikke krever påtale».

Etter det Bladet forstår, er det nettopp denne begrunnelsen som har fått en av de sjikanerte lærerne til å reagere. Vedkommende har klaget avgjørelsen inn for statsadvokaten. Etter lærerens mening skal det være nettopp «allmennpreventive hensyn» som krever en reaksjon i dette tilfellet. Læreren mener det må settes klare grenser for hva som er akseptabelt. Lærerne oppfattet e-posten som alvorlige trusler og grov sjikane.

Også politiet i Stjørdal tok saken meget alvorlig. Lensmannen brukte en del ressurser på å oppklare saken, noe som lyktes. Den etterforskningsmessige løsningen av denne saken ble karakterisert som litt av et gjennombrudd i etterforskning av lovbrudd via internett og datamaskiner.

Etterforskningsleder Bjørnar Kyllo karakteriserte i mars overfor Bladet etterforskningen som komplisert, men den viser at politiet har mulighet til å finne fram til syndere på internett selv om de gjør mye for å skjule sine spor. Det er nå opp til statsadvokaten å vurdere saken og politimesterens henleggelse.

Related content