Folk på gata: Dette skal de gjøre på den store dagen

Vi har spurt folk på gata i Stjørdal om deres viktigste 17. mai-tradisjoner.