Restaurant med lokal mat på «Grenseløse Meråkerdager»