Arbeidet med denne vannledningen blir fire ganger dyrere enn først antatt

foto