Ungdommen satte seg i bilen og kjørte. Han ble avslørt etter bare noen få meter