Enhet Eiendom i Stjørdal kommune er igang med å utarbeide anbud for riving av bygningsmassen og planere området.

Årsaken er den dårlige forfatning på bygget. Planen er at den gamle skolen skal rives før vinteren, opplyser kommunen på Internett.

Naboer har reagert på eiendommen, som de mener er forfalt og skjemmende for omgivelsene. Saken ble tatt opp i Stjørdalens Blad i september i fjor. Driftsleder Ove Ødegård i Stjørdal kommune kunne bekrefte at det er vanskelig for kommunen å holde eiendommen i orden og at den er å betrakte som verdiløs og rivingsklar.

Skolen ble fraflyttet og har stått ubrukt siden kommunen tok i bruk nye Skatval skole.