Aksjonerte mot bolig etter pågripelse i nabokommune