Torsdag fikk Hommelvik Ils «Alle på banen» og Malvik ILs «Idrett for alle», hver sin sjekk på 50.000 kroner av de to Lions klubbene i Malvik.

Penger fra andeløpet

Pengene stammer fra det årlige andeløpet som arrangeres i Homla. Årets folkefest ga et overskudd på 100.000 kroner. Overskuddet er i alle år gitt til veldedig formål,og i år ble det delt ut til de to idrettslagene. Årets andeløp var det fjerde i rekken i regi av Lions Club Malvik og Lions Club Malvik Saxedatter.

Lions har denne gangen valgt å gi pengene øremerket til barne- og ungdomsavdelingene og tilfaller idrettslagenes to inkluderingsprosjekt.

Idrett for alle

Malvik ILs prosjekt «Idrett for alle» er sammensatt av flere deler. Idrettslaget har igjennom to år kjørt en prosess vedrørende verdi og visjoner for idrettslaget hvor vi i felleskap har kommet fra til vår visjon Idrett for alle. Dette betyr at MIL skal ta imot alle som ønsker å drive med aktivitet, dette gjelder funksjonshemmede og barn/unge med minoritetsbakgrunn, som i mange tilfeller kan ha vanskelig for å komme med i organiserte aktiviteter. Av aktivitetene nevner Malvik IL i sin søknad om tilskudd at de har allidrett, basistrening, fotballskole, dommerkurs, samlinger og arrangementet Idrettens dag

Alle på banen

Hommelvik IL skal bruke pengene til «Alle på banen». Her har idrettslaget jobbet med å skaffe arbeidsplass for funksjonshemmede. Slik at de får arbeidserfaring, og jobb med noe de trives med og har interesse for. Og det i et «normalt» arbeidsmiljø. Hovedmålsettingen er å skape interesse for fysisk aktivitet blant barn og ungdom, som av ulike grunner, trenger ekstra tilrettelegging for å delta. Og da med fotball som metode.