Lagmannsretten har forkastet anken fra kvinnen som er midt i tjueåra. For et år siden ble hun ilagt konkurskarantene av tingretten.

Stjørdalskvinnen anket avgjørelsen og lagmannsretten avsa sin kjennelse i forrige uke. Konkurskarantenen varer i to år til august neste år.

Firmaet kvinnen var leder for, ble slått konkurs i mai i fjor. Bostyrer som fikk i oppdrag å rydde opp i konkursboet, fant så mange uregelmessigheter at kvinnen som var både styreleder og daglig leder i firmaet at tingretten avsa kjennelse for konkurskarantene.

Det ville ikke kvinnen godta. Hun mente karantene var urimelig og anket saken inn for lagmannsretten.

Lagmannsretten sier seg imidlertid enig med tingretten. Av domspremissene går det fram at også lagmannsretten mener stjørdalskvinnen med skjellig grunn kan mistenkes for straffbare forhold i forbindelse med konkursen. Lagmannsretten mener det er sannsynlig at kvinnen ga uriktige opplysninger til bostyrer da konkursen ble åpnet. Lagmannsretten mener det også er skjellig grunn til å mistenke at kvinnen har unndratt verdier fra konkursboet.

De aktiva som bostyrer har funnet, er ikke i nærheten av de verdier som ble oppgitt i oppbudsbegjæringen før firmaet ble slått konkurs.