– Noen få har ødelagt for mange, det må vi tåle å høre

foto