Meråker rikeste, entreprenøren Jon Petter Hernes kjøper nå Saltøya sammen med et par frostinger.

– Jeg er pekt ut som talsperson for de tre. Og vi søker nå om konsesjon for å få dette kjøpet i orden, sier Frode Revhaug , sambygding med den tredje, Øyvind Løvrød. Samarbeidspartnerne undertegnet torsdag kontrakten hos Eiendomsmegler 1, som nye eiere av Saltøya.

– Dette er perlen i Trondheimsfjorden. Jeg mener erkebiskopen i Trondheim eide øya på 1400-tallet, sier Revhaug.

8 millioner

Eier av Saltøya, og nå selger av eiendommen med gårdsnummer 1 og bruksnummer 1 i Stjørdal, har det siste år et vært Fellesforbundet avdeling 12, etter at tidligere eier, klubben ved Ranheim Fabrikker, Ranheim Arbeidermannsforening , overdro den.

– Jeg vil ikke si noe om prisen i dag, sier Revhaug.

Prisen har endret seg etter at Saltøya først ble lagt ut for salg med prisantydningen 15 millioner. Det viste seg at dette var i meste laget, og nå sist ble eiendommen lagt ut for 8 millioner. Men Revhaug vil ikke si hva kjøpesummen nå er avtalt til.

– Vi søker nå konsesjon. Disse papirene skal kommunen ha, og pris går fram der, sier Revhaug.

Drive gården

Revhaug sier på vegne av de tre nye eierne at de skal drive gården på øya. Og da er det snakk om grasproduksjon.

– Her har det vært leirskole, det er lokaler for kurs og konferanser, og det er noe også vi planlegger å fortsette med. Det er 60 sengeplasser der i dag.

– Har dere planlagt investeringer på øya med tanke på nybygging?

– Vi ønsker ikke å si noe om dette i dag. Men det er muligheter for å videreutvikle eiendommen. Jeg kan fortelle at vi ikke kjøper eiendommen til privat bruk. Øya skal være åpen for alle.

– Fradeling av tomter for hyttebygging?

De nye eierne har ingen slike planer, forteller Revhaug.

Aksjeselskap

De tre nye eierne har under stifting et aksjeselskap som blir øyas eier. Hvordan de fordeler eierskapet eller aksjekapitalen seg imellom vil ikke Revhaug ut med. Sier dette er noe de jobber med.

De tre eierne har noe ulik bakgrunn. Jon Petter Hernes er eier av blant annet entreprenørfirmaet Arne Hernes med utspring fra Meråker, men med en stor avdeling i Stjørdal. Her kan det nevnes som en kuriositet at Hernes eier Muruvik havn.

Øyvind Løvrød er kanskje for de fleste kjent som hovedperson bak festivalen på Tautra. Og Revhaug sier det blir Løvråd som tar hovedansvaret for drifta av eiendommen.

Revhaug sjøl er politiker for Høyre. Har en kortere periode vært ordfører på Frosta, og er nå blant annet leder i regionrådet i Værnesregionen. Han er dessuten daglig leder i busselskapet Turbuss.