Skal avlaste St Olavs Hospital. Åpner enhet for personer dømt til tvungen omsorg

foto