Her bygger de nytt anlegg: – Godt å endelig være i gang