– Dette har lettet en tung bør av skuldrene våre

foto