Ønsker seg flere kvinner: – Jeg tror det å søke er en barriere for mange