Dette huset gikk for nær 8,7 millioner kroner. Se alle hussalgene i juli i Stjørdal

foto