Ønsker ikke ny skoledebatt: – Forslaget vil gjøre det mindre lønnsomt å legge ned

Grendeskolene er Ivar Vigdenes' innspill i Stortingsvalgkampen. – Sp går til valg på å gi kommunene en halv million ekstra i rammetilskuddet per skole, sier han. Foto: Guro Vollen