Fire lovbrudd ble avdekket etter tilsyn ved skole

Stjørdal kommune får fire avvik fra lovkravene, etter at Stokkan ungdomsskoles praksis for tildeling av spesialundervisning ble gjennomgått. Avvikene skal rettes før mars. Foto: Guro Vollen