Fire lovbrudd ble avdekket etter tilsyn ved skole

foto