Smittetoppen er nådd: Nå stenger Willy luka i hurtigtestbua for godt

foto