«Kjell vil fremfor alt huskes for den måten han møtte sine medmennesker på»