Gjorde rundspørringer i nabolaget etter funn av død person