Trailere sto fast på E14. Varsler om utfordrende føreforhold