Forsvarer milliardkjøpet: – Jeg mener det var riktig