Sint mann kastet stein på vinduer, person gikk langs E6, og kvinne fikk forklaringsproblem i sentrum