– Sjøl om deltakelsen har gått ned er vi likevel litt stolt over at vi klarer å trekke til oss rundt 150 deltakere hvert år, sier primus motor for Sonalekene, Kjell Olav Storflor.

Og denne gang blir det et enda større ansvar enn tidligere for Storflor ettersom hans faste medarbeider i «lekene», Arne Brunes, ble hardt skadet i ei arbeidsulykke ved Treco A/S for snart 14 dager siden.

– Kjente navn til start i år?

– Tidligere har vi hatt de trofaste kulestøterne Roar og Katarina Sederholm Hoff, men de har lagt kula på hylla etter at det ble familieforøkelse. Trofast har også Jan Olav Husbyn vært, og det er jo spesielt artig om han stiller denne gang etter at han tok gull i NM. Nå fikk Jan Olav en strekk i nakken under NM, og den har ikke slippet taket helt, men vi håper at skaden ikke er verre enn at han kommer til Midtkiløra. Det er på tide at banerekorden i høyde nå blir slettet. Den lyder på 2.05 og ble satt for ti år siden av Lars Myhre. Også Frank Fiske har vært med tidligere, men litt usikkert denne gang fordi det er også et stevne på Byrkjelo han vurderer å delta i. Lars Eric Sæther har meldt sin ankomst, og da kan kanskje banerekorden i lengde på 7.03 bli historie. Jan Petter Bjørnevik er også på plass. Han har riktignok slitt en del med motivasjonen etter at sesongen ikke har blitt som forventet, men kanskje kan han rette opp noe på Midtkiløra. – Klubber fra hele Trøndelag?

– Ja, tilsammen er det mellom 25-30 klubber som er representert. At Steinkjer stiller med en tropp på hele 18 utøvere er svært gledelig. Også Stjørdal FIK har så langt 17 påmeldte. – Hva med arrangørene?

– Det blir nok et titalls utøvere fra oss også. Nå har vi mange unge som er trener, men vi sliter litt med å få dem med i konkurranser. Noen er med i skyting, andre i fotball. Sånn er det bare i ei lita bygd. – Et stevne for alle årsklasser?

– Det er fra 10 år til og med senior. Jeg kan jo nevne at vi har lagt inn en ekstraøvelse etter ønske fra utøvere i Trondheim, og det er høyde for damer - fra 15 år og oppover. Du kan også ta med at vi har en «gammel» debutant denne gang. Ivar Nilssen fra Lånke har vært oss behjelpelig med arrangementet tidligere. Denne gang er veteranen med som utøver for første gang. – Gode baneforhold på Midtkiløra?

– Ja, som grusbane er den veldig bra. I alle fall i forhold til en del andre baner i dalføret. Mange dugnadstimer har gått med for å holde graset borte. Ja, ikke bare graset. Nå har vi også laget en real parkeringsplass i tilknytning til banen. Også det på dugnad. Her er det plass til 50-60 biler, og det må til når vi har et såpass stort arrangement som Sonalekene, sier Storflor. Og han legger til: – Påmeldingsfristen er gått ut, men vi tar imot påmelding til startskuddet går på søndag.