Klokka 24 natt til 1. september må alle sveive inn snøret, og bare oppsummeringen gjenstår for årets laksefiske.

Ifølge Laksebørsen er det tatt 7 tonn med laks (7011kg). Det er omtrent som i fjor. Totalvekten vil nok stige litt når alle har rapportert inn fangststatistikk.

Største laks tatt i elva er 19,5 kilo, og tilsammen var det 1468 lakser som hadde bitt på kroken til fiskere i Stjørdalsvassdraget siste kveld. Det var tatt 183 ørreter, tilsammen 251,5 kilo.