Må ha tillatelse for videre lagring av avfall

foto