Menighetene i Malvik møtte fulltallig opp til de fem familiegudstjenestene julaften.

Sokneprest Bjørn Hesselberg holdt først gudsjteneste i Mostadmark kapell, der deltok organist Tor Haldberg.

Senere på ettermiddagen ledet Hesselberg., tradisjonen tro to familiegudstjenester i Hommelvik kirke. Under den første gudstjenesten bidro Mona Iversen Myren med sang og Une Kløften på piano. Trompetist Ronny Farsund bidro til musikken under den andre gudstjenenesten.

Soknprest Ingrid B. Kunzendorf hadde med barnekorene Corus og Coro under den første familiegudstjenesten i Malvik kirke denne dagen, mens et ungdomskor bidro med sang under gudstjenesten klokka fire.

Første juledag er det høytidsgudstjenester klokka tolv i begge kirkene i Malvik.