Historiske vandringer i lokalsamfunnet er populære tiltak. Det var tydelig også i Fiskvik på Skatval lørdag formiddag. Da Jon Loar Fiskvik starta fortellinga omkring de to Fiskvikgårdene, var det så folksomt at vegen til og fra hytteområdet ble sperret.

Jon Loar Fiskvik, selv oppvokst på gården Fiskvik Ytre, tok først for seg historien til de to gårdsanleggene som ligger i Fiskvik. I dag er det 8. generasjon som driver gården han vokste opp på, etter at hans første forfar bosatte seg her i 1750.

- På 1600-tallet hadde hver av de to gårdene 2 hester, 5 kyr og 8 kviger i tillegg til 8 smånaut som geiter og sau. Idag er det kjøttproduksjon som drives på begge gådene. Dæm har my krøtter her i dag, ja, sa Jon Loar Fiskvik etter at flere av de firbeinte ga seg tydelig tilkjenne.

Den historiske vandringa fortsatte ned de bratte bakkene og til gården Ursanden. De siste fastboende som bodde her var Sigurd og Marie Landstad. De solgte gården i 1960. Siden den gang har området som i dag kalles for ”Ola” bare bestått av hytter og fritidsboliger.

Varde 4H fremførte et skuespill om livet på husmannsplassen i 1880-årene. Scenen var inne på tunet til den tidligere gården mens alle tilhørererne satt på gressbakkene omkring.

- Dette har vært en svært vellykket dag, en dag som vi arrangerte sammen med IL Fram og Varde 4H, konkluderte Skatval historielags leder Johan L. Fløan med under kaffen og kakesalget som foregikk nede i fjæresteinene etter endt vandring.