– Dette var en god nyhet for alle ansatte i leiren på Værnes, sier oberstløytnant og skolesjef på Værnes, Ole Myrbekk. Han sikter til at de med denne overlappingen mellom luftforsvaret og HV får en mer flytende overgang.

– Nå slipper vi å redusere aktiviteten, for så å øke den igjen, sier Myrbekk. Han har tro på at Værnes blir en attraktiv plass å tjenestegjøre på for befalet.

– For dem som har mann/kone med sivil jobb er arbeidsmarkedet og skoletilbudet i Stjørdal av en slik art at hele familien har karrieremuligheter i lokalmiljøet, mener Myrbekk.

Heimevernet har for lengst vært på Værnes og tatt fasilitetene i nærmere øyesyn, og nå skal det jobbes på høygir fram mot neste sommer.