For få år siden var det en svært lav byggeaktivitet i kommunen på grunn av mangel på boligtomter, noe som ikke minst skyldtes fylkesmannens svært restriktive holdning til å godkjenne nye tomteområder.

Etter at det over tid er gjort mye godt arbeid fra administrasjon og politikere på dette området, har vi nå en annen tomtesituasjon – og stor byggeaktivitet. Men så leser vi at det i Rådhuset foreslås å innføre en «vekstskatt» på nye boliger – for å skaffe penger i kommunekassen og dempe byggepresset (!) Effekten av en slik «skatt» vil være at boligprisene presses i været, noe som særlig vil gå ut over yngre boligsøkere.

Et spørsmål ligger snublende nær når det ser ut til at den ene hånden ikke vet hva den andre gjør: Hva slags signal gir et slikt forslag utad til våre omgivelser når det samtidig arbeides for å få en større del av oljevirksomheten til Stjørdal, og å få lagt helseregionens administrasjon hit, i tillegg til at vi ønsker å opprettholde eller øke virksomheten på Værnes ?

Et annet tema som har vært framme, er politikernes krav til kommune-administrasjonen om større effektivitet og reduksjon av antall stillinger. Dette kan være greitt nok, men bør ikke de folkevalgte også stille krav til sin egen virksomhet ? Trenger vi så mange folkevalgte som vi har i Stjørdal i dag ? Kunne ikke politikerne be om litt færre utredninger – og i stedet fatte litt flere beslutninger ?

Einar Wollebæk Andersen