Mistanke om korona i barnehage: 19 barn og ansatte sendt hjem

foto