Stenger sentrumsgate i en uke på grunn av graving

foto