Krangler om boligtomter: Kritisk til Fylkesmannens saksbehandling