Elever på bankbesøk: – Har dere påbud om å gå i dress?