Ber folk melde fra om syke eller døde fugler i naturen etter utbrudd av fugleinfluensa

foto