Historisk tilbakeblikk: Kjemper sammen mot nedleggelse

Ansatte og elever ved Skatval videregående skole vil kjempe for fortsatt drift ved skolen. Fra venstre: Elev ved grunnfag helse og sosialfag, Aud Synnøve Dybvad, elevrådsleder John Anders Viktil, representant for de ansatte, Ragnhild Beitland og tillitsvalgt for lærerne, Rolf Hernes. Foto: Knut Sollihaug