Seks personer i isolasjon etter nye påviste smittetilfeller